Tuffing eller knäppgök?

På eländiga vägar runt Islands största jökel såg vi de mest oväntade händelser. En av dem var denna ensamma cyklist som långt från ära och redlighet kämpade sig fram i väldigt sakta mak och var vingelomkullfärdig.

Mil efter mil i steril terräng på dåliga vägar. Här var vägen väldigt bra, ändå.